ƒcƒgƒK‰È@ƒmƒƒCƒKˆŸ‰È1

Agathodes‘®
ƒxƒjƒ‚ƒ“ƒmƒƒCƒK Agathodes ostentalis
Aripana‘®
ƒ}ƒGƒ‚ƒ“ƒmƒƒCƒK Aripana cribrata
Bocchoris‘®
ƒVƒƒ‚ƒ“ƒmƒƒCƒK Bocchoris inspersalis
Cangetta‘®
ƒVƒƒIƒrƒiƒJƒ{ƒJƒVƒmƒƒCƒK Cangetta rectilinea
Chabula‘®
ƒIƒIƒVƒƒ‚ƒ“ƒmƒƒCƒK Chabula telphusalis
Circobotys‘®
ƒLƒxƒŠƒnƒlƒ{ƒ\ƒmƒƒCƒK Circobotys aurealis
Cirrhochrista‘®
ƒRƒEƒZƒ“ƒ|ƒVƒƒmƒƒCƒK Cirrhochrista kosemponialis

ƒ‚ƒ“ƒLƒVƒƒmƒƒCƒK Cirrhochrista brizoalis
Cnaphalocrocis‘®
ƒRƒuƒmƒƒCƒK Cnaphalocrocis medinalis
Conogethes‘®
ƒ}ƒcƒmƒSƒ}ƒ_ƒ‰ƒmƒƒCƒK Conogethes punctiferalis

ƒ‚ƒ‚ƒmƒSƒ}ƒ_ƒ‰ƒmƒƒCƒK Conogethes punctiferalis
Diaphania‘®
ƒƒ^ƒwƒŠƒNƒƒmƒƒCƒK Diaphania indica
Diasemia‘®
ƒLƒAƒ„ƒqƒƒmƒƒCƒK Diasemia accalis

ƒVƒƒAƒ„ƒqƒƒmƒƒCƒK Diasemia reticularis
Filodes‘®
ƒ„ƒnƒYƒJƒYƒ‰ƒmƒƒCƒK Filodes fulvidorsalis
Glyphodes‘®
ƒNƒƒmƒƒCƒK Glyphodes pyloalis

ƒ`ƒrƒXƒJƒVƒmƒƒCƒK Glyphodes duplicalis

ƒcƒQƒmƒƒCƒK Glyphodes perspectalis
Haritalodes‘®
ƒƒ^ƒmƒƒCƒK Haritalodes derogata
Herpetogramma‘®
ƒNƒƒzƒVƒmƒƒCƒK Herpetogramma basale

ƒRƒLƒ‚ƒ“ƒEƒXƒOƒƒmƒƒCƒK Herpetogramma pseudomagnum

ƒ‚ƒ“ƒLƒNƒƒmƒƒCƒK Herpetogramma luctuosale zelleri
Hyalobathra‘®
ƒ`ƒƒƒoƒlƒgƒKƒŠƒmƒƒCƒK Hyalobathra illectalis
Hydriris‘®
ƒiƒJƒIƒrƒmƒƒCƒK Hydriris ornatalis
Mabra‘®
ƒ~ƒcƒeƒ“ƒmƒƒCƒK Mabra charonialis
Maruca‘®
ƒ}ƒƒmƒƒCƒK Maruca vitrata
Nacoleia‘®
ƒJƒNƒ‚ƒ“ƒ~ƒXƒWƒmƒƒCƒK Nacoleia charesalis

ƒTƒcƒ}ƒLƒmƒƒCƒK Nacoleia satsumalis

ƒVƒƒeƒ“ƒLƒmƒƒCƒK Nacoleia commixta
Nevrina‘®
ƒnƒOƒ‹ƒ}ƒmƒƒCƒK Nevrina procopia
Nomis‘®
ƒzƒVƒIƒrƒzƒ\ƒmƒƒCƒK Nomis albopedalis
Nomophila‘®
ƒƒ‚ƒ“ƒmƒƒCƒK Nomophila noctuella
Omiodes‘®
ƒIƒLƒiƒƒ~ƒXƒWƒmƒƒCƒK Omiodes decisalis

ƒLƒIƒrƒmƒƒCƒK Omiodes diemenalis

ƒqƒƒNƒƒ~ƒXƒWƒmƒƒCƒK Omiodes miserus
Palpita‘®
ƒ}ƒGƒAƒJƒXƒJƒVƒmƒƒCƒK Palpita nigropunctalis
Piletocera‘®
ƒNƒrƒVƒƒmƒƒCƒK Piletocera aegimiusalis
Pleuroptya‘®
ƒnƒ“ƒOƒƒLƒmƒƒCƒK Pleuroptya characteristica

ƒˆƒcƒƒmƒƒCƒK Pleuroptya quadrimaculalis
Pycnarmon‘®
ƒNƒƒIƒrƒmƒƒCƒK Pycnarmon pantherata
Pyrausta‘®
ƒxƒjƒtƒLƒmƒƒCƒK Pyrausta panopealis
Sinibotys‘®
ƒLƒ‚ƒ“ƒzƒ\ƒoƒmƒƒCƒK Sinibotys evenoralis

ƒZƒXƒWƒmƒƒCƒK Sinibotys evenoralis

ƒqƒƒZƒXƒWƒmƒƒCƒK Sinibotys obliquilinealis
Sitochroa‘®
ƒNƒƒ~ƒƒƒNƒmƒƒCƒK Sitochroa verticalis
Spoladea‘®
ƒVƒƒIƒrƒmƒƒCƒK Spoladea recurvalis
Sufetula‘®
ƒXƒƒXƒWƒGƒOƒŠƒmƒƒCƒK Sufetula sunidesalis
Syllepte‘®
ƒ^ƒCƒƒ“ƒ‚ƒ“ƒLƒmƒƒCƒK Syllepte taiwanalis
Talanga‘®
ƒ€ƒcƒeƒ“ƒmƒƒCƒK Talanga nympha
Terastia‘®
ƒIƒIƒGƒOƒŠƒmƒƒCƒK Terastia subjectalis

–ß‚é

inserted by FC2 system